Seme-alaba edo zeuk “txertatu” aurretik medikuak azaldu beharko lizukeena:

  1. Esperimentalak. ARN duten “txertoak” esperimentazio aldian daude eta behin-behineko onarpena baino ez dute. Seme-alaba edo zeu laborategiko cobaya izatea nahi duzu?
  2. Ez dago gomendatuta. OMEk ez ditu umeentzat eta gazteentzat “txerto” hauek gomendatzen.
  3. %99,99. Umeen %99,99 bizirik ateratzen da Covid gaixotasunetik, immunitate naturalari esker eta “txertoen” beharrik gabe.
  4. Gaixotzea oso zaila. Gazte batek auto istripu bategatik, erorketa bategatik edo Covid “txertoagatik” hiltzeko aukera gehiago ditu Covidgatik hiltzea baino. Estatu Batuetan txertoengatik 300 gaztetxo hil dira dagoeneko!

  5. Hildako bat. Euskal Herrian ume bat covidgatik hiltzeko probabilitatea %0,00018koa da. Bakarra hil da baina ez Covidgatik, minbizia zuelako.
  6. Kutsatze gutxiago. Gaztetxoek nagusiek baino 8 aldiz gutxiago kutsatzen omen dute.
  7. Miokarditisa. “Txertoen” albo ondorio larrien artean miokarditisa dugu eta betirako kaltea da.
  8. Txertoek” ez dute ondo immunizatzen. Hartu duten %40a berdin-berdin kutsatu edo gaixotu daiteke. Orduan zertarako jarri?
  9. Sistema immunea. “Txertoek” immunizazio naturala kaltetu dezakete, gure sistema ordezkatzen saiatzen delako baina soilik covid-19aren aurka eta ez beste gaixotasunen aurka.
  10. Antzu geratzea. Injekzio hauek seme-alaba antzu bihur lezakete, fabrikatzaileek azaldutakoaren arabera.

Gurasoei proposatzen zaizkien jarraibide batzuk beren seme-alaba adingabeak txerto esperimentaletatik eta covid-19 protokoloetatik babesteko

a) Hitzaurrea

Gaur egun, adingabeen artean, zentzunaren eta proportzionaltasunaren irizpideen aurka, sendagai esperimental bat inokulatzen ari da, ikerle batzuen arabera epe luzera jendearen genetika alda lezakena. Jarraian, jarraibide edo gogoeta batzuk proposatzen zaizkie gurasoei, beren seme-alaba adingabeen txertaketari dagokionez.

Lehenik eta behin, ezinbestekoa da ama edo aita ahalduntzea, burujabetzea. Kasu gehienetan aurka egiten dioten asko ditu: ezarritako Sistema (hedabideak, Osasun Sistema…), bere familiaren zati handi bat, familia politikoa, lagunak, ingurua, gizartearen gehiengoaren iritzia eta, kasu batzuetan, bere bikotea edo bikote ohia ere kontra eduki dezake.

Horrez gain, kasu askotan, adinez nagusia oraindik ez den seme-alaba ere aurka egon daiteke, hedabideek txertoa hartu behar dela etengabe transmititzen dutelako, edota ez txertatzekotan bere lagun taldean arazoak izan ditzakeelako… adin horretan taldearen iritzia gurasoena baino garrantzitsua delako.

Eta gizartean zabaldu dutelako txerto esperimentala jarri nahi ez izatea ez dela zerbait normala, beti kontra dabilen pertsona baten betiko lelo bat, “txertoen kontrakoa” izatea dela edo antzeko zerbait. Guzti horren ondorioz, aita edo ama kontzienteak mundu guztiaren aurka borrokatzen ari dela sentitzen du. Gainera Sistemak bultzatutako ideia da txerto esperimentalaren aurka egotea egoista izatea dela. Osakidetzak ildo horretan kanpaina bat egin zuen: “Zure txertoak babesten nau” publizitate kartel eta sare sozialen bidez. Hau da, norbera eta besteak babesteko eta “herritar zintzoa” izateko txertatu behar dela.

Baina gauza batzuk ez dira iritzi kontukoak. Erabateko ganorabakokeria da sendagai esperimental bat ume eta gazteei inokulatzen aritzea (“txerto” gisa izendatu diren sendagai horiek proba fasean gogoratu beharra dago). Izan ere adin horretan coviden hilkortasun tasa %0,00018koa da, datu ofizialen arabera. Gainera esperimentu genetiko horien erantzukizuna ez du inork hartzen.

Ama edo aitak argi eduki behar du erabaki hau “sen onean” oinarrituta dagoela (sentido comun). Jakin behar dugu gizakiak, bere izaeragatik, gauzak ulertzeko, kontrastatzeko eta baloratzeko gaitasuna eduki behar duela baina azken urteetan, Sistemak modu askoren bidez, hori kentzen ari zaigula baina ez dugu hemen gai horretan sakonduko.

Horregatik txertaketa esperimentalarekin ados ez dagoen ama edo aita horrek lasai egon behar du, barruko sendotasunari eutsi behar dio, eta bakarrik ez dagoela jakin behar du. Asko gara honetan elkarrekin gaudenak eta gu guztion artean laguntza sare bat sortzen ari garenak.

b) Zer egin eta nola egin?

Egoera ondo kudeatzeko jarraian azalduko diren bi kasu oso desberdin bereiz ditzakegu. Lehenik eta behin, guraso biak ados daudenean, eta, bigarrenik, bietako batek bakarrik ez duenean sendagai esperimentala inokulatu nahi eta bestea ez denean ados egongo. Hori gertatzen da gai horretan ados ez dauden gurasoekin (bananduak edo ez). Azpimarratu behar da, halaber, garrantzitsua dela adingabeak horri buruz duen jarrera, batez ere handiagoa denean.

1. Guraso biak ez daude txertaketa esperimentalaren alde

Gurasoak biak ados egonez gero, helburu nagusia, printzipioz, Osakidetza/Osasunbideak adingabearekin dituen interakzioak kontrolatzea izango litzateke, seme-alabaren eta euren arteko komunikazioa gurasoek jakin gabe ez dela egiten zainduz. Kontuan izan behar da gestioak aurrez aurre edo telefonoz edo web bidez egin daitezkeela.

Adibidez, https://www.osakidetza.euskadi.eus/ webgunean, “OnlineZerbitzuak” menuan, “Herritarrentzako zerbitzuak” hautatzen da, hor “Aurretiko Zita” (bertan, egiteke dagoen hitzordu bat azkar eta erraz eskatu, kontsultatu edo baliogabetu daiteke) eta adin txikiko seme-alabarentzat aurretiko hitzordurik eskatu den ikus daiteke (adibidez, txertoa hartzeko hitzordua). Osasunbidean: https://car.navarra.es/car/PreLoginCert.aspx?id=50364&referrer=https%3a%2f%2fadministracionelectronica.navarra.es%2fCarpetaSalud%2fcitas%2fsolicitud-cita&serviceDescription=Carpeta+personal+de+Salud&ShowCredentials=

Gainera, ikasturtea hasi baino lehen, gurasoek txertatzeko baimenik ez dela ematen adierazten duen idazki bat eman beharko diote ikastetxeari (eta Hezkuntza Ordezkaritzari ere ahal bada) (1. IDAZKIA). Idazki hori, ondoren proposatzen direnak bezala, seme-alabari Covid txerto esperimentala ez jartzeaz gain, beste txerto edo sendagai mota batzuk ez emateko, PCRrik ez egiteko eta arbitrarioki etxetik kanpo ez konfinatzeko. Izan ere, gaur egun ezin gara osasun agintariez fidatu (bai osasun langileez ordea) baina ez agintzen duten eta erabakiak hartzen dituzten pertsonez.

Gurasoek topatu ditzaketen egoerak desberdinak dira eta horregatik idazkia ahalik eta zabalena izan dadin egin da eta dio EZ DELA INOLAKO TRATAMENDU MEDIKORIK BAIMENTZEN, ISTRIPURIK GERTATUZ GERO ZUZENEKO ETA PREMIAZKO LAGUNTZA IZAN EZIK.

Idazki hori Ikastetxeari emateaz gain, Osakidetza ala Osasunbideari ere eman behar zaie. Ez dute erraz jartzen, oztopoak jartzen dituztelako. Logikoena litzateke Pazientearen Arreta Zerbitzuari (PEAZ) ematea, sarrerako leihatila delako. Baina dagoeneko zenbait kasutan jakinarazi dute Pazientearen Arretaren eta beste sail batzuen arteko koordinazio arazoak egoten direla. Hori dela eta, proposamena egokia izan liteke idazkia bizpahiru lekutan ematea, ordena honetan: Pazientearen Arreta Zerbitzuan, dagokion txertaketa zentroan, osasun zentroan (anbulatorioan), anbulatorioko pediatrari berari edo dagokion ospitalean. Zenbat eta pertsona eta sail gehiagotara eraman, orduan eta hobeto, koordinazio arazorik ez alegatzeko aukera, eta, gutxienez, aipatu diren lehenengo biei, horiek garrantzitsuenak direlako.

Horrez gain Osakidetza/Osasunbideari covid-19 txertoa hartzekotan, gainerako tratamendu medikoekin derrigorrez egin behar den bezala, dagokion baimen informatua eskatu ahal diogu honako agiriaren bidez (5. IDAZKIA: BAIMEN INFORMATUA), eta Osakidetza/Osasunbideko mediku batek sinatuta, noski. Eta baimen informatu hori emateko eta sinatzeko prest ez baleude, ez txertatzeko beste argudio bat izango litzateke.

Bestalde, proposatzen da gurasoek idazkiei Liberum Elkarteak Espainiako Sendagaien eta Osasun Produktuen Agentzian egindako salaketa agiria eranstea, gure eskaera arrazoitzeko (4. IDAZKIA LIBERUMen SALAKETA).

2. Aita ala ama batek ez du txertaketa nahi baina besteak bai

Bi gurasoetako bat bakarrik jabetzen bada egoeraz, arazoa zailagoa da. Arau orokor gisa, garrantzitsua da hori gatazka larrirako arrazoi ez bihurtzen saiatzea, gurasoen artean jarrera nahasirik sor ez dadin. Garrantzitsua da maitasunezko eta enpatiazko jarrera izatea, eta, jakina, egokiena akordio batera iristea litzateke.

Edonola ere, hori ezinezkoa bada eta beste aita ala amak seme-alabari txertoa jarri nahi diola susmatzen bada, garrantzitsua da, lehenik eta behin, burofax bat bidaltzea. Bertan ohartarazten zaio, horrelako erabaki baterako, legeak ezartzen duela bi gurasoek ados egon behar dutela (3. IDAZKIA-BUROFAX), eta oso zigor larriak ezartzen direla hura ez betetzeagatik, bereziki ondorio kaltegarriak gertatzen badira.

Garrantzitsua da, halaber, Osakidetza/Osasunbidearekin izan daitezkeen komunikazi-oetan arreta jartzea, bai adingabearen bai beste gurasoaren kasuan (besteak ez duela hitzordurik eskatzen kontrolatzea, bere jakin gabe seme-alaba txertatzeko). Horretarako bertara joan daiteke, telefonoz deitu edota do webgunean begiratuz dagokion moduan.

Aurreko kasuan bezala, aita edo amak baimenik ez ematearen idazkia eman behar dio ikastetxeari ere (eta egoki ikusten badu Hezkuntza Ordezkaritzari ere) (2. IDAZKIA).

Aitak ala amak, halaber Osakidetza/Osasunbideari aurreko agiri hori ezinbestean eman behar die. Kasu honetan, oso kontuan hartu behar dira dokumentuak hainbat lekutara entregatzeari buruz lehen egindako gogoetak. Zenbat eta pertsona eta sail gehiagotan eman hobeto eta, gutxienez, beti Pazientearen Arreta Zerbitzuari (PEAZ) eta dagokion txertaketa zentroari, Osakidetza/Osasunbideak zentroen arteko koordinazio arazorik alega ez dezan.

Horrek berebiziko garrantzia, osasun sistemak, bere funtzionamendu eta protokoloetan, txertatu nahi duen gurasoetakoaren alde egiten duelako.

Jakina, idazkiekin batera Liberum Elkarteak egindako salaketa dokumentuaren kopiak eranstea ere proposatzen da (4. IDAZKIA. LIBERUM).

Nolanahi ere, aita ala amak jakin behar du beste gurasoetakoak, osasun agintariek edo are maila judizialean ere, bere kontra jotzen badute eta irtenbiderik aurkitzen ez badu, beti izango duela adingabearen txertaketarekin ados dagoela adierazteko aukera, baina, eskuratzen badu, aurretik, covid-19 txertoari buruzko baimen informatua, Osakidetza/Osasunbideko mediku batek sinatuta (5. IDAZKIA BAIMEN INFORMATU ESKAERA). Eta baimen horretan osasun agintariek argi utzi behar dute seme-alabaren osasunerako txertaketa aukeratu onena dela.

Idazki hori oso garrantzitsua izan daiteke, halaber, beste gurasoetakoarekiko negoziazioan. Izan ere, modu atseginean jakinarazten dio ados egongo litzatekeela txertaketarekin, betiere eskatutako informazioa edukiz gero eta idazki hori izenpetuta etorriz gero, biek seme-alabaren osasunagatik duten erantzukizuna betez.

c) Azken gogoeta

Gogoeta hau amaitzeko, gogorarazi nahi dizugu ez zaudela bakarrik. Pertsona askok lagunduko dizugu eta guztion artean elkarri lagunduko diogu. Eskatu laguntza behar duzunean eta eman laguntza eskatzen dizutenean. Gainera, oso garrantzitsua da formalki elkartzea, ahaleginak batuz, adibidez, ekintzak elkarrekin egiteko edo laguntza judiziala eman diezaguketen abokatuak kontratatzeko, eta hori oso garrantzitsua izango da datozen hilabeteetan. Horri forma emateko asmoz, Bizitza Plataformaren herrietako edo gurasoen talde batean edo Bizitza-Gurasoen taldean parte hartu ahal duzu.

Eta aurrera! Arrazoia dugula uste dugu, osasunak eta maitasunak gidatuko gaituzte eta gure eskaera bidezkoa da!

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad